بایگانی “عضلات خسته، تمرین دوچرخه سواری”

بهبود عضلات خسته

دوشنبه, 23 آوریل, 2012

 صدمات خوشایند:
انواع خوب درد ها ی عضلانی هم وجود دارد که خبر از فشار زیاد به خودتان  برای ارتقاء به سطح بالاتر میدهد. ما هم دلخوشی مان اینه که چیزی را بنویسیم که قدری از این آمالتان را بکاهد.
اگر شما روز قبل یک دوچرخه سواری سنگین برای پیشرفتتان داشتید و امروز دارید هزینه آنرا پرداخت میکنید طوری که وقتی از خواب بلند میشوید از شدت درد عضلات نمیتوانید از رختخواب بیرون بیاببد و اگر بخواهید بروید به حمام باید مثل یک مرده راه برید بیاد دیروز می افتید که چه تلاش سختی کردید!  پس چکار باید یکنید؟
چرا پای شما دردناک است؟ وقتی شما دیروز به خودتان فشار زیادی در رکاب زدن آوردید فتق یا اشک های میکروسکپی در عضلاتتان ایجاد کرده اید و این واقعا” میتواند یک نوع خود آزاری باشد. ولی نگران نباشید بدنتان شروع میکند به ترمیم آنها و عضلاتتان را از قبل هم قویتر باز سازی میکند. هرچه بیشتر تمرین کنید این فتق یا اشک عضلانی بیشتر ایجاد و بازسازی میشود و عضلاتتان بزرگتر و قویتر میگردد.

ادامه مطلب»